Kakuan, Deset slika o čuvanju bika

by Vertebrata

U predgovoru Nyogen Senzakija i Paul Repsa u prvom izdanju njihovog prevoda Kakuanovih ‘Deset bikova’ stoji:

Bik je večni princip života, on predstavlja istinu na delu. Deset bikova opisuju postupne korake ka ostvarenju čovekove istinske prirode.
Njihov redosled jednako je važan danas kao što je bio u vreme kada ga je Kakuan (1100-1200) razvio iz ranijih radova i pomoću njega načinio svoje crteže bikova. Vekovima posle njega, mi nastojimo da ostvarimo slično delo kako bismo biku ulili novu snagu.

Razumevanje stvaralačkog načela prevazilazi vreme i prostor. Deset bikova su više od poezije, više od crteža. Oni su otkrovenje duhovnog razvoja o čemu govori i svaka druga biblija ljudskog iskustva. Stoga neka i sam čitalac, umetnuvši se na kineske patrijarhe, otkrije tragove svog skrivenog sopstva i, upravljajući štapom svoje svrhe i vinskim krčagom istinske želje, prosvetli druge.

 

 1. U potrazi za bikom

1 - u potrazi za bikom

 

Na pašnjaku ovog sveta, bez predaha razgrćem visoku travu u potrazi za bikom.
Dok gazim po obalama bezimenih reka, i gubim se na isprepletanim stazama dalekih planina,
Snaga me izdaje i klonuo sam, ne mogu naći bika.
Samo noću čujem pesmu zrikavaca u šumi.

Tumačenje: Bik se izgubio. Kakva je nužda tragati za njim? Samo zbog odvojenosti od svoje istinske prirode, ne uspevam da ga pronađem. Pometen čulima izgubio sam čak i njegove tragove. Daleko od kuće, vidim mnoga raskršća, ali ne znam koji je put pravi. Pohlepa i strah, dobro i zlo, pomućuju me.

 2. Otkrivanje tragova

ox2

 

Na obali reke pod drvećem, otkrivam tragove!
Čak i u mirisnoj travi vidim njegove otiske.
Ima ih i u dubinama dalekih gora.
Ovi tragovi ne daju se više sakriti,
isto kao ni nos čoveka koji gleda u nebo.

Tumačenje: Pošto sam razumeo učenje, jasno vidim tragove bika. Zatim saznajem da su, kao što su mnoga oruđa napravljena od jedne vrste metala, i milijarde stvorenja satkane od tkanine sopstva. Ukoliko ne razlučujem, kako ću razabrati istinu od neistine? Još nisam prošao kroz kapiju, ali uočavam put.

 

 

3. Opažanje bika

ox3

 

Čujem pesmu slavuja.
Sunce je izgrejalo, vetar pirka, zelene se vrbe duž obale,
Ovde se bik ne može sakriti!
Koji umetnik će naslikati tu blistavu glavu,
te silne rogove?

Tumačenje: Kada se začuje glas, čovek može da oseti odakle dopire. Kada se svih šest čula stope, prolazi se kroz kapiju. Gdegod da uđe, vidi bikovu glavu! Ovo jedinstvo je poput soli u vodi, poput boje u tkanju. Ni najmanja stvar nije odvojena od sopstva.

4. Hvatanje bika

ox4

 

Uz veliku borbu, ščepao sam ga.
Njegova ogromna volja i snaga su neiscrpni.
Sad juriša na udaljenu visoravan visoko iznad oblaka i pare,
Sad tumara nedokučivom dubokom jarugom.

Tumačenje: On je dugo prebivao u šumi, ali sam ga danas ulovio! Zanesenost okolinom ga odvlači u pogrešnom pravcu. Žudeći za sočnijom travom, luta sve dalje. Njegov um je još uvek jogunast i razuzdan. Ako želim da ga zauzdam, moraću da pucnem bičem

 

 

 

5. Pripitomljavanje bika

ox5

 

Bič i uže su neophodni,
U suprotnom će mi uteći niz neku prašnjavu ulicu.
Kada se valjano izvežba, postaje prirodno krotak.
Tada, i bez užeta, svome gospodaru služi.

Tumačenje: Kada se jedna misao rodi, druga misao je sledi. Kada prva misao izroni iz prosvetljenja, sve koje je slede su istinite. A kada utone u obmanu, čovek sve pretvara u laž. Obmana ne nastaje iz objektivnog, ona je posledica ličnog opažanja. Čvrsto drži bika za brnjicu i ne dozvoli sebi ni tračak sumnje.

 

 

 

6. Jahanje bika na putu kući

ox6

Uzjahao sam bika, polako se vraćam kući.
Zvuk moje svirale odzvanja kroz veče.
Udarajući takt zanosnoj melodiji,
upravljam beskrajnim ritmom.
Ko god čuje ovu pesmu pridružiće mi se.

Tumačenje: Borba je okončana; dobitak i gubitak postali su isto. Pevam šumarevu pesmu i sviram dečje melodije. Jašući bika, osmatram oblake. Čak i kada bi me neko pozvao da se vratim, nastavio bih dalje.

 

 

7. Bik je nadmašen

ox7

Jašući bika, stižem kući.

Miran sam. I bik može da počine.

Zora rudi. Blaženo spokojan,

U svojoj slamnatoj kolibi, odbacio sam bič i uže.

Tumačenje: Sve je jedan zakon, ne dva. Za nas je bik samo privremeni subjekat. To je kao odnos zeca i klopke, ribe i mreže. To je kao zlato i ruda, ili mesec koji se probija kroz oblake. Jedan zrak čiste svetlosti na putovanju kroz beskraj.

 

 

 

 

8. Bik i sopstvo su nadmašeni

ox8

 

Bič, uže, čovek i bik – sve uranja u Ništa.
Ovo nebo je toliko bezmerno
da u njemu nikakav glas ne ostavlja traga.
Zar može snežna pahulja da opstane u ognju?
Ovde su tragovi patrijarha.

Tumačenje: Osrednjost je ostala za mnom. U umu nema ograničenja. Ne tražim ja stanje prosvetljenja. Niti se zadržavam tamo gde prosvetljenja nema. Pošto ne boravim ni u jednom stanju, oči me ne mogu videti. Da mi i stotine ptica pospu stazu cvećem, takva slava bi me ostavila ravnodušnim.

9. Povratak izvoru

No automatic alt text available.

 

Isuviše koraka je načinjeno u povratku korenu i izvoru.
Bolje je od početka biti slep i gluv!
Boraveći u svom istinskom domu,
ne hajem za spoljašnje –
Reka i dalje mirno teče, a cveće je crveno.

Tumačenje: Od samog početka istina je čista. Postojan u tišini, posmatram spajanje i razdvajanje oblika. Ko nije vezan za “oblike” nema potrebe da se “menja”. Voda je smaragdna, planina modra, a ja vidim ono što se stvara i što se rastvara.

 

 

 

 

10. U svetu

No automatic alt text available.

 

Bosonog i razdrljen, vratio sam se u svet.
Odeća mi je pohabana i prašnjava,
a ja sam vazda blažen.
Ne koristim čarolije da produžim život;
A sada preda mnom drveće olistava.

Tumačenje: Unutar moje kapije, hiljadu mudraca me ne zna. Lepota mog vrta nije vidljiva. Zašto bi neko tragao za stopama patrijarha? Idem na pijacu sa bocom vina, a vraćam se kući sa štapom. Obiđem vinski podrum i pijacu, i svako koga pogledam postaje prosvetljen.