3.48.

by Vertebrata

 

Zvijeri u sebi se pristupa pametno, mirno i staloženo. Sa pripremljenim planom akcije. Unaprijed  šahovski simuliran svaki njegov potez i pripremljen odgovor. Ako počne lajati, primirit se. Ako se počne pretvarati, govori istinu. Ako izbjegava tvoj pogled, privuci mu pažnju… Ako si dovoljno dugo, mirno i strpljivo prisutan kraj njega, primirit će se. Tada ga možeš odvezati i pustiti.

No da bi se uopće suočio sa Zvijeri u sebi, prvo moraš napustiti Dijete u sebi, koliko god kmečilo i plakalo.