3.34.

by Vertebrata

Pred Zakonom uvijek stoji vratar. No da se uđe nije (bilo) potrebno tražiti ničije dopuštenje.