3.32.

by Vertebrata

Tvoj “problem” je ta prilika na koju si čekao.