3.33.

by Vertebrata

Disciplina je obitavalište Ja-Jesam.

Moralni kompas: tek kad raširim ruke pronalazim svoje mjesto.

U odgonetavanju smisla života ili ljubavi ideš dalje i preko onog što ti misliš o životu, ljubavi…

Riječi ni tu nisu bile potrebne.