Cahiers du Vertebrata

a human being is never what he is but the self he seeks

Arvo Pärt – Have you thanked God for this failure already?

“What are you doing? What are you writing there?” The girl, who was around ten, asked me. “I’m trying to write music, but it’s not turning out well.”, I said. And then the unexpected words from her: “Have you thanked God for this failure already?”

 

My Live Life – In Absentia: Invocation & Pastimes

 

Concert “My Live Life – In Absentia”, Zagreb, May 26th 2017

Track listing:
1. “Introduction”
2. “Invocation” (trad./Stanojkovski Grappone – Kuzmanić)
3. “Pastimes” (trad./Stanojkovski Grappone – Kuzmanić)

Matija Dedić – piano
Minja Kuzmanić – vocal, percussion
Darko Stanojkovski Grappone – percussion
Davor Hrvoj – announcer

Sound recorded by Tomislav Unušić.
Video recorded by Tomislav Bušić and Tomislav Unušić.
Mixed & Mastered by Tomislav Unušić.
Live sound by Neven Zebić.
Lighting by Tomislav Maglečić.

Live at KUC Travno – Zagreb, Croatia, May 26th, 2017

Mikloš Varheđi, Summa tautologica

SeanKernan-SecretBooks-Snake

Sean Kernan, Secret books, Snake

 

 

1.

Današnji zastupnik minimal–arta jeste onaj moderni Noje koji nema vremena da sačeka poziv Gospoda, a ipak ne ume da započne posao dovoljno rano. U svakom slučaju pogrešno shvata prirodu stvari, ta neka mu neprimetno preko lica promine samo jedna prava misao, život mu je već na tački ključanja.
Saznavši za projekat Tamaša Sentjobija o standardu minimalne egzistencije odista se možemo osećati u Evropi dvadesetog veka. Umetnik je u središtu sveta došao do rešenja, ako sledimo njegove savete, svi se možemo spasiti na njegovoj barci.
Šta je zadatak drugoga, naravno ne znam. S moje strane dobro je ono na što ću najmanje nasesti. “Bežao bih kao bez duše ako bi me neko potražio da mi učini dobro.” (H. D. Toro) Moja pristrasnost, greška, zatvorenost, predrasuda uopšte javlja se u slici “meni dopadljivoj”. Paja (slama) – kaže Unamuno. Baciti, sve odbaciti. Iz romana opis predela, karaktere, iz pesme rime, iz napeva ono što je umiljato. Nije potreban smer, već duh. Ne dubina, nego problesak. Osećam, “umetnik zemlje” će me kad–tad silom prinuditi da sagradim njegovu piramidu.
Po Alenu Finkelkrautu, celokupna umetnička avangarda, koja je sanjala o tome da se potpuno oslobodi tradicije, rođena je pod čarolijom Marksove velike vizije po kojoj se istorija čovečanstva deli na dva dela: preistorijski (carstvo nužnosti u kojem je čovek izručen nepoznatim zakonima) i na pravu istoriju koja započinje proleterskom revolucijom kada čovek konačno ovlada svojom sudbinom.
S ubeđenjem i trezveno izjavljujem: čoveku, ukoliko je čovek, nije potrebno pouzdano i egzaktno znanje. (Naravno, tome ne protivreči ni to što takvo znanje do sada još nije pribavio, a nikada ga ni neće pribaviti.) Ali ono što mu je potrebno jeste da to i dokuči.
Jalova žena je preklinjala Izraela iz Koznice, neka se moli za nju kako bi rodila dete. Rabin se zamislio: – Moja majka je dala ogrtač na dar Balu Šemu Tovu, isto to ga je molila. Sledeće godine sam se ja rodio. – Hvala! Doneću ti najlepši ogrtač! – zahvaljivala mu je. Magid je uz osmeh odgovorio: – Ne, tebi to neće pomoći. Moja majka nije znala za ovu priču.

2.
Između prvog i poslednjeg trenutka nema znanja. Život nije ispravljanje, nije razvoj, nije pronalazak, nije pomaganje. Nema čoveka koji bi podneo dobrotu. Niko nema pravo na skromnost. Život jeste: sazrevanje.
Sve napreduje prema sebi samom. Nema sekularizovanog sveta. Svet jeste: religiozan. Sva odstupanje od normalnosti (privilegije, titule, medalje, činovi) jesu kompenzacije grešaka počinjenih na nevidljivoj strani. Odstupiti u prvom trenutku od svega dobijenog (stvaranje) moguće je samo prema ne–suštastvenom. Svako trenutno, merljivo i vidljivo dejstvo je isključeno. Scijentifički proizvod, izmislila ga je nauka za dokaz i održavanje svoje nužnosti i neophodnosti. Samo je nesporazum plodonosan. Pravci modernog mišljenja i umetnosti svojom sudbinom razvijaju nesporazume koji se javljaju već pri njihovom rađanju. 
Groznicu, napregnutost, užurbanost, napetost, ludilo odbacujem (žrtva), jer neću da kažem nešto što ne postoji. I ne odande gde ja nisam. “Smisao života se sastoji u tome što je nerazumno reći da nema nikakvog smisla.” (Nils Bor). Život iskazuje samog sebe mojim posredstvom. “Ko ne ume da dadne više nego što je dobio, polagano počinje da truli.” (Žorž Bernanos)
Na Istoku je karma, na Zapadu politika. Karma: postajem jedno sa samim sobom, razvijam sve svoje mogućnosti koje sam dobio, svet (Celinu) prenosim u sebe. Politika je privremeno i prividno falsifikovanje karme. Onda sam silan (naivan), onda tražim vlast ako više nisam ja sam. Ne postoje dve ličnosti koje bi u jednom trenutku bile na istom mestu.
Nije potrebno odgađanje, niti isključivanje. Suprotstaviti se zapetljavanju. Na strašni sud ne mogu da umesto sebe pošaljem fotografiju.

3.
Ko svet probudi iza sna, neka ne računa na smrt! – od Grka i Platona to je umesto Hegela mogao reći bilo koji “moderni” mislilac. “Ono što je moderno, više nije to.” (Dali) Ono, odnosno što jeste: više nije to, ono na čemu je izgrađena celokupna kultura, to jeste: Ja.
“Jednom je u prahaosu šerpa uhvatila sebe za dršku i pobrkala je s nogom Boga. Može i sto puta zagoreti – od tada sebi pripisuje stvaranje.” (Đeze Hatar) Ono što u interesu egzistencije trajno stvara i održava u nama nezadovoljene (čulne) zahteve – njihovo nestajanje značilo bi i njeno nestajanje, koje uzduž i po uopštenosti (sistem, stil, ustrojstvo, pravac itd.) vidi i organizuje svet, dakle ono što je u nama moderno, i shvata Hegelovu misao, to je: Ja. Ono što koristi svete stvarnosti u interesu plodnosti sopstvenog naučnog parcijalnog gledišta (npr. psihoanaliza), čemu je svaka mistična i lična činjenica samo tema za razgovor, to je u nama: Ja.
Ono što sakralno zatvoreni poredak (čovek) ne razara, jer ne ume ni da ga dotakne, samo je prema njemu slep, time gubi pravo duha, jer uvek, uvek više želi da kaže, to je: Ja.
Nema skeptičnog čoveka. Ko korakne: već je vernik. Sumnja (poricanje, gordost, privrženost, iznenađenje) kao i sve ostalo, samo je odstupanje od normalnosti: ispoljavanje. Reći više. Nešto je pridodato. Ono gde sam i u šta sam sumnjao, tu sam i utoliko poremećen: nisam prisutan. Deformisano vidim, privid i suštinu ne na svojim mestima. Mesto korena je nevidljivo. Molitva: zahvaliti nevidljivom što traje, što postoji. Celokupnim životom zahvaliti. Živim zadivljen nevidljivim. Znati da je ono što vidim: simbol. Zalud. Još ga nema. “Čovek: celina.”
Ispoljavanje je dobila životinja. Logos je čovekov. Stanovati pored Boga.
Ja može nekoga postaviti na prazno mesto, ali čoveka (sakralna ličnost) time ne može prevariti: tražiće patnju i bol kako bi mogao osetiti ukus prisustva.

4.
Jezik: beskrajna tautologija (Vitgenštajn) – čovek je stvoren prema slici i podobiju Boga.
Prispeli smo do kulture ključaonice.
Zamišljenim upoznavanjem stvari koje se ne mogu neposredno iskusiti naša situacija nije postala lakša. Danas svaka (opasna) suprotnost pristiže iz njenog smera i oblika. “Svet smo lišili njegove čari time što smo poništili udaljenost.” (L. Klages) Ako kažem: čovek, a ne umesto toga: „vreća puna starudija” (Jung), ja zbog toga još nisam konzervativan, ili anahroničan. Svet i danas održava trideset šest pravednika.
Ako nešto gledam kroz ključaonicu, često zaboravim: da li sam napolju ili unutra. Ja lično pak nemam pretenzija na onu neizvesnost i uzbuđenje, što ga ovako postiže i znači veliki deo moderne kulture.
“Dobar umetnik uvek nešto petlja oko svoga rajferšlusa.” (Pati Smit) Da, tako se sve srozalo prema gore: prema Prividu. Mistika je tako postala ono što se vidi spolja: prigušena telesnost. Tako čovekov život oduzima ona umetnost koja uči rutini. Nema ključaonice. To je kvarnost umetnosti: “deformisana senzibilnost koja je zasnovana na individualnoj utakmici, na hijerarhiji vrednosti koja nam je nametnuta i tako dalje” (Gombrovič). 
Ne posredno, već neposredno. Lično. Ne budućnost, već večnost. Svoje misli odrediti prema gore, prema otvorenom prostoru. Ljubav koja je postala vidljiva: politika. Ako činim dobro, onda ne znam ništa (vedrina). Osećati, ne govoriti. Granice se ne mogu rasplinuti. Ako stojim tamo gde jesam, onda se ne vidim. Duh je samo tamo gde se ništa ne vidi. Život postoji kao tkanje između reči. 
Kao što “građani ne dobijaju svoja osnovna prava od države, nego poseduju svoja ljudska prava” (Janoš Kiš), tako umesto “svako umetnik”: svako je čovek.
Moral: nevidljiv. Nije stvar naučnika, ni umetnika, ni stručnjaka.
Čovek je u Celini slobodan.

5.
Mnoge stvari kojima me je učio Učitelj razumeo sam tek mnogo kasnije. Jedna od njih: nestanak pitanja.
– Uvek i u svemu tražio si veliko, lepo, novo, značajno. Učio si od predmeta i ljudi, od prirode i od žena. Odnosno učio bi: ako ne pitaš. Pitati znači: nešto već znaš, misliš da znaš, i pitanjem ga odmakneš, držiš daleko od sebe. Potrebni su bolest i katastrofa, kao kod većine ljudi, da bi bar na trenutak ponestalo tvojih pitanja, da već ni za njih ne bi imao snage. Drugi tada postaju religiozni, ti si video i oslovio mene koji sam stalno tu bio. Naravno, srednje stanje je ubrzo minulo, jedva si čekao da možeš pitati. Zanimalo te je sve, moje obrazovanje, moj način života, moje iskustvo. Zato si pitao i pitao.
– Zašto me nisi upozorio?
Učitelj se nasmešio:
– Možda danas više ne treba da tako nežno postupam s tobom. Ojačao si, uskoro ćeš stići do prekretnice. Pitanja će nestati, ali svaka izjava će zvučati kao da je pitanje. Mnogi se tokom celog života neće odavde dalje maći. Potom će konačno nestati pitanja. Neće biti lepših ili važnijih reči, odnosno svaka reč će biti podjednako važna. Budi spokojan. Jezik nije gospodar čoveka. Pitanje nije ljudska mera. Nemaš razloga za radoznalost. Ako te nešto ne interesuje, ne prihvataš to zajedno sa svim posledicama, pogotovo ne zajedno s onim o čemu nemaš ni pojma, nastavi dalje. Do sada su tvoje greške bile u lepom, jer si ih tamo skrivao, sada će bar dospeti na svoje pravo mesto: u ono što ne razumeš, i što ti se ne dopada. Ono pored čega prolaziš. Lagano se otvaraš, sve više osećaš. Sve treba da pripustiš sebi.

6.
Dejstvo i vrednost su nezavisni. U jedinstvu prvog trenutka (“Naka bude!”) već je sve dato. Vreme, komunikacija: pasti. Kultura razvučenog drugog trenutka. 
Prispevši u Duh nestaju karma i politika (Ja). 
Ako još znaš nešto, onda nisi tamo. Onaj ko nešto zna, zalud pita. Sve je laž što ne stiže kroz onu prazninu koja jeste Ličnost.
Nauka: loš početak. Ne ume da se suprotstavi iskušenju (Isus se sa stene baca u dubinu). Polazi od negativnog kako nikada ne bi umeo prispeti do kraja.
Groznica, pomoć samo simuliraju Celinu. Posle njihovog nestanka moguća je aktuelnost. Osećanje je tačno. Ne iskorišćavati u praksi. Za ljubav visokog ne prećutati nisko. Paradoks pustiti u srce. 
Prividna protivrečnost: tautologija.
Ispred života ne bežati u tajnu, u dubinu, u pitanje, u književnost. U lepu književnost (primarno): samocenzura.
Psić se igra sa svojim povocem. Umetnost.
Crkva: mesto štrajka glađu. 
Celovitost si izgubio u reči. Opšte, ideja, vaspitanje, iskustveni dokaz, zakoni, slika sveta, razoreno trojstvo.
Stvari jedva čekaju da ih ugledaš.

7.
Slike Li Jung–Čija (Sve i Ništa, 5=0, 1+1=0 itd.), slikane šezdesetih godina i izložene u “Lisson Galery” u Londonu, ali i njegove pesme i ličnost karakteriše, prema Giju Bretu, što je došao i sa Istoka i sa Zapada, a istovremenoni iz jednog pravca. Tri.
Onaj ko je samo stigao do Atile Jožefa i – kao da se time zbiva bilo šta bitno – spoljnjeg cenzora (“moj vođa”) zamenio unutarnjim, njemu držanje Lija ne može mnogo reći. Do smisla i pojma potpune oslobođenosti od stava bliže je stigao bar onaj ko zna da je istovremeno s nastankom Manifesta komunističke partije Henri David Toro realizovao Valdenov život. Što na Istoku zvuči “ako je noć, sviće” – prema kardinalu Njumanu znači: ne počinjimo uživanjem, nego Isusovim Krstom!
Oprezno treba koristiti velike reči, razume se, jer ljudi jedva čekaju kako bi se uplašili. Velika reč Pola Rikoa, na primer, jeste askeza: “Posredstvom intelektualne i moralne askeze refleksija postaje pogodna da samosvest uzdigne do prvobitnog odobravanja.” – Pol Klodel isto to kaže jednostavnije kada tradiciju upoređuje s čovekom koji hoda, čija jedna noga mora biti na zemlji, a druga u vazduhu: ako su obe noge na zemlji, onda ne napreduje, ako su pak obe u vazduhu, pašće.
Precizno shvatajući (ilustrujući) askeza je dakle: hod.
Prisustvo: ravnoteža. Baština: čovek.

8.
Težina i lakoća današnje situacije jeste: pri rano probuđenoj svesti, ni na jednom njenom stupnju ne sme se zaustaviti. Treba dospeti do najgušće tačke Ja, i tu sve odbaciti. Neprimetno proći naravno, jer ako se još i to vidi, onda je to ili prevara (ako čovek danas vidi da nešto usporava, bezuslovno misli na policijska kola), ili ovde ostaje neko stojeći, truleći (pranje sudova, rešavanje ukrštenih reči, umetnost protesta itd.). Ne stati, odbacujući Ja do potpune osetljivosti. Dalje, dalje. Nije dovoljno izgraditi zapećak od stava koji se procenjuje kao pouzdan, kao što sugerišu proizvodi totalitarne logike (nauka, umetnost, religija itd.). Za svako ispoljavanje se može reći: samo je jedno od. Strahuje za sopstvenu zatvorenost: za loše, za malo. Za ono za što se uopšte može strahovati: što nije dovoljno.
Ne biti glupan vlasti, ne zatvoriti se (ludilo, maska, životinja, starenje, žena, smrt).
Moj učitelj je učio: ne strahuj za svet, za Zemlju. Niko ne ume da prouzrokuje štetu u onome što nije on sam, što nije njegovo, ili nije njegova tvorevina. Hibris.
Ako naiđem na masu koja je isuviše bučna: već sam ja najgrlatiji.

9.
Drugi trenutak je doba odsutnosti Boga. Nije on zbog samog sebe: to je otvorenost. Zatvoriti se: provocirati (nevidljivo učiniti vidljivim, odnos dete–roditelj u svesti Boga, fantastično i ironija u sistemima nasilja itd.).
Svako ljudsko delo dobija svoju snagu od njegovog “Jesam”. Tvoraštvo tvorevine: tautologija. A to da jeste tautologija, samo Ja može reći. Iz smera prvi i treći (Celina) tautologija znači: Logos.
Odbacivši Ja počinje da se realizuje drugi: čovek. Dolazi iz prvog, ide ka trećem. Ako to zaboravim, ili zataškam: počinjem da se plašim i želim da se svi plaše. Nešto, i sve više, spolja je dodano, ravnoteža (čovek, zemlja) naginje se ka prividu. Ljudsko znanje je spomen na prvi trenutak: prihvatam, krećem dalje, od toga rastem.
“Pesma je središte i nedostatak muzike.” (Mišo) Tamo gde se minimum i maksimum podudaraju, to je mesto tvorevine. Ako ispravno živim i kažem: slika (Logos, tautologija). Svaka ličnost (slika, svet) gradi se odozgo. Nevidljivo stiže, smisao ulazi tek u trećem trenutku. (“Istina jeste: nebeska.”) Ako dve ličnosti kažu istovetno, drugačije zvuči. Slike jedna pored druge.
“Radosna vest je u svakom slučaju drugačija i drugačija. O ovom istom svetu.” (Geza Pernecki)
Ovo je „druga kosmogonija”: čovek je odrastao u Logosu. Samo ga onda vidim ako ga pustim u sebe. Ako pomaže, još nisam tamo. Ako govorim o njemu, već o drugom govorim. (Vreme.) Jedan blesak. Ništa pre, ništa posle njega. Ime koje Logos još i već može podneti: tautologija.
Ako se nešto dogodilo, ništa se ne menja. Samo drugačije padaju senke.

(pr. Sava Babić)

Mikloš Varheđi, …Ne dopusti

 

Robert M Pirsig (1928-2017)

“The real cycle you’re working on is a cycle called ‘yourself’.

“The study of the art of motorcycle maintenance is really a miniature study of the art of rationality itself. Working on a motorcycle, working well, caring, is to become part of a process, to achieve an inner peace of mind. The motorcycle is primarily a mental phenomenon.”

— Zen and the Art of Motorcycle Maintenance

Robert Maynard Pirsig (September 6, 1928 – April 24, 2017)

pirsigbike

http://www.latimes.com/local/obituaries/la-me-robert-pirsig-obituary-20170424-story.html

First we feel. Then we fall.

Adaptation of James Joyce’s Finnegans Wake

Finnegans Wake imagined technology which did not even exist. It is a novel—if we are to call it such—written for the 21st century, and perhaps the only way it can be adapted in other media is through the internet’s nonlinear, labyrinthine structures; the online project First We Feel Then We Fall does just that, creating a multimedia adaptation of Finnegans Wake that “transfers” the novel ‘to audiovisual language,’ and demonstrates the novel as—in the words of The Guardian’s Billy Mills—’ the book the web was invented for.

 

http://www.firstwefeelthenwefall.com/

My great blue bedroom, the air so quiet, scarce a cloud.
In peace and silence. I could have stayed up there for always only.
It’s something fails us. First we feel. Then we fall. And let her rain
now if she likes. Gently or strongly as she likes. Anyway let her
rain for my time is come. I done me best when I was let. Think-
ing always if I go all goes. A hundred cares, a tithe of troubles and
is there one who understands me? One in a thousand of years of
the nights? All me life I have been lived among them but now
they are becoming lothed to me. And I am lothing their little
warm tricks. And lothing their mean cosy turns. And all the
greedy gushes out through their small souls. And all the lazy
leaks down over their brash bodies. How small it’s all! And me
letting on to meself always. And lilting on all the time. I thought
you were all glittering with the noblest of carriage. You’re only
bumpkin. I thought you the great in all things, in guilt and in
glory. You’re but a puny. Home! My people were not their sort
out beyond there so far as I can. For all the bold and bad and
bleary they are blamed, the seahags. No! Nor for all our wild
dances in all their wild din. I can seen meself among them, alla-
niuvia pulchrabelled. How she was handsome, the wild Amazia,
when she would seize to my other breast! And what is she weird,
haughty Niluna, that she will snatch from my ownest hair! For
’tis they are the stormies. Ho hang!Hang ho! And the clash of
our cries till we spring to be free.Auravoles, they says, never heed
of your name! But I’m loothing them that’s here and all I lothe.
Loonely in me loneness. For all their faults. I am passing out. O
bitter ending! I’ll slip away before they’re up. They’ll never see.
Nor know. Nor miss me. And it’s old and old it’s sad and old it’s

628 UP

sad and weary I go back to you, my coldfather, my cold mad
father, my cold mad feary father, till the near sight of the mere
size of him, the moyles and moyles of it,moananoaning, makes me
seasilt saltsick and I rush, my only, into your arms. I see them
rising! Save me from those therrbleprongs! Two more. Onetwo
moremens more. So. Avelaval. Myleaves have drifted from me.
All. But one clings still. I’ll bear it on me. To remind me of. Lff!
So soft this morning, ours. Yes. Carry me along, taddy, like you
done through the toy fair! If I seen him bearing down on me now
under whitespread wings like he’d come from Arkangels, I sink
I’d die down over his feet, humbly dumbly, only to washup. Yes,
tid. There’s where. First. We passthrough grass behush the bush
to. Whish! A gull. Gulls. Far calls. Coming, farEnd hereUs
then. Finn, again! TakeBussoftlhee, mememormee! Till thous
endsthee. Lps. The keys to. Given! A way a lone a last a loved a
long the

 

PARIS,
1922-1939.

http://www.finwake.com/1024chapter41/1024fwtekst41.htm#627

Dr. Jordan B. Peterson, recent talks

Zen Ox-Herding Pictures by John Cage

In 1988, Ray Kass, professor emeritus of art, Virginia Tech, invited seminal composer, philosopher, writer, and visual artist John Cage (American, 1912-1992) to paint at the Mountain Lake Workshop in Blacksburg. They began a series of experiments with watercolor pigments that resulted in 55 densely marked paper towels.
Two decades later, Cage’s pupil and friend Stephen Addiss created three sets of images that echoed the narrative of the “Ox-herding Pictures,” an illustrated parable to which Cage often referred in his discussions and writings.

 

 

 

The Ten Oxherding Pictures, D.T. Suzuki

 

Introduction and verse by 廓庵師遠 Kuoan Shiyuan [Kakuan Shien], 12th century,

translated by D. T. Suzuki (鈴木大拙貞太郎 Suzuki Daisetsu Teitarō, 1870-1966)

D. T. Suzuki’s first version:
“The Ten Oxherding Pictures,” translated by D. T. Suzuki, in Manual of Zen Buddhism, Kyoto: Eastern Buddhist Society, 1934. London: Rider & Company, 1950, New York: Grove Press, 1960. pp. 150-171.

THE TEN OXHERDING PICTURES

Preliminary

The author of these “Ten Oxherding Pictures” is said to be a Zen master of the Sung Dynasty known as Kaku-an Shi-en (Kuo-an Shih-yuan) belonging to the Rinzai school. He is also the author of the poems and introductory words attached to the pictures. He was not however the first who attempted to illustrate by means of pictures stages of Zen discipline, for in his general preface to the pictures he refers to another Zen master called Seikyo (Ching-chu), probably a contemporary of his, who made use of the ox to explain his Zen teaching. But in Seikyo’s case the gradual development of the Zen life was indicated by a progressive whitening of the animal, ending in the disappearance of the whole being. There were in this only five pictures, instead of ten as by Kaku-an. Kaku-an thought this was somewhat misleading because of an empty circle being made the goal of Zen discipline. Some might take mere emptiness as all important and final. Hence his improvement resulting in the “Ten Oxherding Pictures” as we have them now.

According to a commentator of Kaku-an’s Pictures, there is another series of the Oxherding Pictures by a Zen master called Jitoku Ki (Tzu-te Hui), who apparently knew of the existence of the Five Pictures by Seikyo, for Jitoku’s are six in number. The last one, No. 6, goes beyond the stage of absolute emptiness where Seikyo’s end: the poem reads:

“Even beyond the ultimate limits there extends a passageway,
Whereby he comes back among the six realms of existence;
Every worldly affair is a Buddhist work,
And wherever he goes he finds his home air;
Like a gem he stands out even in the mud,
Like pure gold he shines even in the furnace;
Along the endless road [of birth and death] he walks sufficient unto himself,
In whatever associations he is found he moves leisurely unattached.”

Jitoku’s ox grows whiter as Seikyo’s, and in this particular respect both differ from Kaku-an’s conception. In the latter there is no whitening process. In Japan Kaku-an’s Ten Pictures gained a wide circulation, and at present all the oxherding books reproduce them. The earliest one belongs I think to the fifteenth century. In China however a different edition seems to have been in vogue, one belonging to the Seikyo and Jitoku series of pictures. The author is not known. The edition containing the preface by Chu-hung, 1585, has ten pictures, each of which is preceded by Pu-ming’s poem. As to who this Pu-ming was, Chu-hung himself professes ignorance. In these pictures the ox’s colouring changes together with the oxherd’s management of him. The quaint original Chinese prints are reproduced below, and also Pu-ming’s verses translated into English.

Thus as far as I can identify there are four varieties of the Oxherding Pictures: (1) by Kaku-an, (2) by Seikyo, (3) by Jitoku, and (4) by an unknown author.

Kaku-an’s “Pictures” here reproduced are by Shubun, a Zen priest of the fifteenth century. The original pictures are preserved at Shokokuji, Kyoto. He was one of the greatest painters in black and white in the Ashikaga period.

Paintings traditionally attributed to 天章周文 Tenshō Shūbun (1414-1463), ten circular paintings mounted as a handscroll, ink and light color on paper, Muromachi period, late fifteenth century (32 × 181.5 cm), Shōkokuji temple, Kyoto

I

Searching for the Ox. The beast has never gone astray, and what is the use of searching for him? The reason why the oxherd is not on intimate terms with him is because the oxherd himself has violated his own inmost nature. The beast is lost, for the oxherd has himself been led out of the way through his deluding senses. His home is receding farther away from him, and byways and crossways are ever confused. Desire for gain and fear of loss burn like fire; ideas of right and wrong shoot up like a phalanx.

Alone in the wilderness, lost in the jungle, the boy is searching, searching!
The swelling waters, the far-away mountains, and the unending path;
Exhausted and in despair, he knows not where to go,
He only hears the evening cicadas singing in the maple-woods.

II

Seeing the Traces. By the aid of the sutras and by inquiring into the doctrines, he has come to understand something, he has found the traces. He now knows that vessels, however varied, are all of gold, and that the objective world is a reflection of the Self. Yet, he is unable to distinguish what is good from what is not, his mind is still confused as to truth and falsehood. As he has not yet entered the gate, he is provisionally said to have noticed the traces.

By the stream and under the trees, scattered are the traces of the lost;
The sweet-scented grasses are growing thick–did he find the way?
However remote over the hills and far away the beast may wander,
His nose reaches the heavens and none can conceal it.

III

Seeing the Ox. The boy finds the way by the sound he hears; he sees thereby into the origin of things, and all his senses are in harmonious order. In all his activities, it is manifestly present. It is like the salt in water and the glue in colour. [It is there though not distinguishable as an individual entity.] When the eye is properly directed, he will find that it is no other than himself,

On a yonder branch perches a nightingale cheerfully singing;
The sun is warm, and a soothing breeze blows, on the bank the willows are green;
The ox is there all by himself, nowhere is he to hide himself;
The splendid head decorated with stately horns what painter can reproduce him?

IV

Catching the Ox. Long lost in the wilderness, the boy has at last found the ox and his hands are on him. But, owing to the overwhelming pressure of the outside world, the ox is hard to keep under control. He constantly longs for the old sweet-scented field. The wild nature is still unruly, and altogether refuses to be broken. If the oxherd wishes to see the ox completely in harmony with himself, he has surely to use the whip freely.

With the energy of his whole being, the boy has at last taken hold of the ox:
But how wild his will, how ungovernable his power!
At times he struts up a plateau,
When lo! he is lost again in a misty unpenetrable mountain-pass.

V

Herding the Ox. When a thought moves, another follows, and then another-an endless train of thoughts is thus awakened. Through enlightenment all this turns into truth; but falsehood asserts itself when confusion prevails. Things oppress us not because of an objective world, but because of a self-deceiving mind. Do not let the nose-string loose, hold it tight, and allow no vacillation.

The boy is not to separate himself with his whip and tether,
Lest the animal should wander away into a world of defilements;
When the ox is properly tended to, he will grow pure and docile;
Without a chain, nothing binding, he will by himself follow the oxherd.

VI

Coming Home on the Ox’s Back. The struggle is over; the man is no more concerned with gain and loss. He hums a rustic tune of the woodman, he sings simple songs of the village-boy. Saddling himself on the ox’s back, his eyes are fixed on things not of the earth, earthy. Even if he is called, he will not turn his head; however enticed he will no more be kept back.

Riding on the animal, he leisurely wends his way home:
Enveloped in the evening mist, how tunefully the flute vanishes away!
Singing a ditty, beating time, his heart is filled with a joy indescribable!
That he is now one of those who know, need it be told?

VII

The Ox Forgotten, Leaving the Man Alone. The dharmas are one and the ox is symbolic. When you know that what you need is not the snare or set-net but the hare or fish, it is like gold separated from the dross, it is like the moon rising out of the clouds. The one ray of light serene and penetrating shines even before days of creation.

Riding on the animal, he is at last back in his home,
Where lo! the ox is no more; the man alone sits serenely.
Though the red sun is high up in the sky, he is still quietly dreaming,
Under a straw-thatched roof are his whip and rope idly lying.

VIII

The Ox and the Man Both Gone out of Sight.[1] All confusion is set aside, and serenity alone prevails; even the idea of holiness does not obtain. He does not linger about where the Buddha is, and as to where there is no Buddha he speedily passes by. When there exists no form of dualism, even a thousand-eyed one fails to detect a loop-hole. A holiness before which birds offer flowers is but a farce.

All is empty-the whip, the rope, the man, and the ox:
Who can ever survey the vastness of heaven?
Over the furnace burning ablaze, not a flake of snow can fall:
When this state of things obtains, manifest is the spirit of the ancient master.

IX

Returning to the Origin, Back to the Source. From the very beginning, pure and immaculate, the man has never been affected by defilement. He watches the growth of things, while himself abiding in the immovable serenity of nonassertion. He does not identify himself with the maya-like transformations [that are going on about him], nor has he any use of himself [which is artificiality]. The waters are blue, the mountains are green; sitting alone, he observes things undergoing changes.

To return to the Origin, to be back at the Source–already a false step this!
Far better it is to stay at home, blind and deaf, and without much ado;
Sitting in the hut, he takes no cognisance of things outside,
Behold the streams flowing-whither nobody knows; and the flowers vividly red-for whom are they?

X

Entering the City with Bliss-bestowing Hands. His thatched cottage gate is closed, and even the wisest know him not. No glimpses of his inner life are to be caught; for he goes on his own way without following the steps of the ancient sages. Carrying a gourd[1] he goes out into the market, leaning against a staff[2] he comes home. He is found in company with wine-bibbers and butchers, he and they are all converted into Buddhas.

Bare-chested and bare-footed, he comes out into the market-place;
Daubed with mud and ashes, how broadly he smiles!
There is no need for the miraculous power of the gods,
For he touches, and lo! the dead trees are in full bloom.

[1. Symbol of emptiness (sunyata).
2. No extra property he has, for he knows that the desire to possess is the curse of human life.]

Kakuan, Deset slika o čuvanju bika

U predgovoru Nyogen Senzakija i Paul Repsa u prvom izdanju njihovog prevoda Kakuanovih ‘Deset bikova’ stoji:

Bik je večni princip života, on predstavlja istinu na delu. Deset bikova opisuju postupne korake ka ostvarenju čovekove istinske prirode.
Njihov redosled jednako je važan danas kao što je bio u vreme kada ga je Kakuan (1100-1200) razvio iz ranijih radova i pomoću njega načinio svoje crteže bikova. Vekovima posle njega, mi nastojimo da ostvarimo slično delo kako bismo biku ulili novu snagu.

Razumevanje stvaralačkog načela prevazilazi vreme i prostor. Deset bikova su više od poezije, više od crteža. Oni su otkrovenje duhovnog razvoja o čemu govori i svaka druga biblija ljudskog iskustva. Stoga neka i sam čitalac, umetnuvši se na kineske patrijarhe, otkrije tragove svog skrivenog sopstva i, upravljajući štapom svoje svrhe i vinskim krčagom istinske želje, prosvetli druge.

1 - u potrazi za bikom

1. U potrazi za bikom

Na pašnjaku ovog sveta, bez predaha razgrćem visoku travu u potrazi za bikom.
Dok gazim po obalama bezimenih reka, i gubim se na isprepletanim stazama dalekih planina,
Snaga me izdaje i klonuo sam, ne mogu naći bika.
Samo noću čujem pesmu zrikavaca u šumi.

Tumačenje: Bik se izgubio. Kakva je nužda tragati za njim? Samo zbog odvojenosti od svoje istinske prirode, ne uspevam da ga pronađem. Pometen čulima izgubio sam čak i njegove tragove. Daleko od kuće, vidim mnoga raskršća, ali ne znam koji je put pravi. Pohlepa i strah, dobro i zlo, pomućuju me.

No automatic alt text available.

2. Otkrivanje tragova

Na obali reke pod drvećem, otkrivam tragove!
Čak i u mirisnoj travi vidim njegove otiske.
Ima ih i u dubinama dalekih gora.
Ovi tragovi ne daju se više sakriti,
isto kao ni nos čoveka koji gleda u nebo.

Tumačenje: Pošto sam razumeo učenje, jasno vidim tragove bika. Zatim saznajem da su, kao što su mnoga oruđa napravljena od jedne vrste metala, i milijarde stvorenja satkane od tkanine sopstva. Ukoliko ne razlučujem, kako ću razabrati istinu od neistine? Još nisam prošao kroz kapiju, ali uočavam put.

No automatic alt text available.

3. Opažanje bika

Čujem pesmu slavuja.
Sunce je izgrejalo, vetar pirka, zelene se vrbe duž obale,
Ovde se bik ne može sakriti!
Koji umetnik će naslikati tu blistavu glavu,
te silne rogove?

Tumačenje: Kada se začuje glas, čovek može da oseti odakle dopire. Kada se svih šest čula stope, prolazi se kroz kapiju. Gdegod da uđe, vidi bikovu glavu! Ovo jedinstvo je poput soli u vodi, poput boje u tkanju. Ni najmanja stvar nije odvojena od sopstva.

No automatic alt text available.

4. Hvatanje bika

Uz veliku borbu, ščepao sam ga.
Njegova ogromna volja i snaga su neiscrpni.
Sad juriša na udaljenu visoravan visoko iznad oblaka i pare,
Sad tumara nedokučivom dubokom jarugom.

Tumačenje: On je dugo prebivao u šumi, ali sam ga danas ulovio! Zanesenost okolinom ga odvlači u pogrešnom pravcu. Žudeći za sočnijom travom, luta sve dalje. Njegov um je još uvek jogunast i razuzdan. Ako želim da ga zauzdam, moraću da pucnem bičem

No automatic alt text available.

5. Pripitomljavanje bika

Bič i uže su neophodni,
U suprotnom će mi uteći niz neku prašnjavu ulicu.
Kada se valjano izvežba, postaje prirodno krotak.
Tada, i bez užeta, svome gospodaru služi.

Tumačenje: Kada se jedna misao rodi, druga misao je sledi. Kada prva misao izroni iz prosvetljenja, sve koje je slede su istinite. A kada utone u obmanu, čovek sve pretvara u laž. Obmana ne nastaje iz objektivnog, ona je posledica ličnog opažanja. Čvrsto drži bika za brnjicu i ne dozvoli sebi ni tračak sumnje.

No automatic alt text available.

6. Jahanje bika na putu kući

Uzjahao sam bika, polako se vraćam kući.
Zvuk moje svirale odzvanja kroz veče.
Udarajući takt zanosnoj melodiji,
upravljam beskrajnim ritmom.
Ko god čuje ovu pesmu pridružiće mi se.

Tumačenje: Borba je okončana; dobitak i gubitak postali su isto. Pevam šumarevu pesmu i sviram dečje melodije. Jašući bika, osmatram oblake. Čak i kada bi me neko pozvao da se vratim, nastavio bih dalje.

 

No automatic alt text available.

7. Bik je nadmašen

Jašući bika, stižem kući.

Miran sam. I bik može da počine.

Zora rudi. Blaženo spokojan,

U svojoj slamnatoj kolibi, odbacio sam bič i uže.

Tumačenje: Sve je jedan zakon, ne dva. Za nas je bik samo privremeni subjekat. To je kao odnos zeca i klopke, ribe i mreže. To je kao zlato i ruda, ili mesec koji se probija kroz oblake. Jedan zrak čiste svetlosti na putovanju kroz beskraj.

No automatic alt text available.

8. Bik i sopstvo su nadmašeni

Bič, uže, čovek i bik – sve uranja u Ništa.
Ovo nebo je toliko bezmerno
da u njemu nikakav glas ne ostavlja traga.
Zar može snežna pahulja da opstane u ognju?
Ovde su tragovi patrijarha.

Tumačenje: Osrednjost je ostala za mnom. U umu nema ograničenja. Ne tražim ja stanje prosvetljenja. Niti se zadržavam tamo gde prosvetljenja nema. Pošto ne boravim ni u jednom stanju, oči me ne mogu videti. Da mi i stotine ptica pospu stazu cvećem, takva slava bi me ostavila ravnodušnim.

No automatic alt text available.

9. Povratak izvoru

Isuviše koraka je načinjeno u povratku korenu i izvoru.
Bolje je od početka biti slep i gluv!
Boraveći u svom istinskom domu,
ne hajem za spoljašnje –
Reka i dalje mirno teče, a cveće je crveno.

Tumačenje: Od samog početka istina je čista. Postojan u tišini, posmatram spajanje i razdvajanje oblika. Ko nije vezan za “oblike” nema potrebe da se “menja”. Voda je smaragdna, planina modra, a ja vidim ono što se stvara i što se rastvara.

No automatic alt text available.

10. U svetu

Bosonog i razdrljen, vratio sam se u svet.
Odeća mi je pohabana i prašnjava,
a ja sam vazda blažen.
Ne koristim čarolije da produžim život;
A sada preda mnom drveće olistava.

Tumačenje: Unutar moje kapije, hiljadu mudraca me ne zna. Lepota mog vrta nije vidljiva. Zašto bi neko tragao za stopama patrijarha? Idem na pijacu sa bocom vina, a vraćam se kući sa štapom. Obiđem vinski podrum i pijacu, i svako koga pogledam postaje prosvetljen.

E.M. Cioran, The Trouble of being born

Three in the morning. I realize this second, then this one, then the next: I draw up the balance sheet for each minute. And why all this? Because I was born. It is a special type of sleeplessness that produces the indictment of birth.

§

No one has lived so close to his skeleton as i have lived to mine: from which results an endless dialogue and certain truths which I manage neither to accept nor to reject.

§

I forgive X everything because of his obsolete smile.

§

It is easier to get on with vices than with virtues. The vices, accommodating by nature, help each other, are full of mutual indulgence, whereas the jealous virtues combat and annihilate each other, showing in everything their incompatibility and their intolerance.

§

He who hates himself is not humble.

§

In certain men, everything, absolutely everything, derives from physiology: their body is their mind, their mind is their body.

§

Time, fertile in resources, more inventive and more charitable then we think, possesses a remarkable capacity to help us out, to afford us at any hour of the day some new humiliation.

§

I have always sought out landscapes that preceded God. Whence my weakness for Chaos.

§

I have decided not to oppose anyone ever again, since I have noticed that I always end by resembling my latest enemy.

§

For a long while I have lived with the notion that I was the most normal being that ever existed. This notion gave me the taste, even the passion for being unproductive: what was the use of being prized in a world inhabited by madmen, a world mired in mania and stupidity? For whom was one to bother, and to what end? It remains to be seen if I have quite freed myself from this certitude, salvation in the absolute, ruin in the immediate.

§

Write books only if you are going to say in them the things you would never dare confide to anyone.

§

We say: he has no talent, only tone. But tone is precisely what cannot be invented — we’re born with it. Tone is an inherited grace, the privilege some of us have of making our organic pulsations felt — tone is more than talent, it is its essence.

§

The same feeling of not belonging, of futility, wherever I go: I pretend interest in what matters nothing to me, I bestir myself mechanically or out of charity, without ever being caught up, without ever being somewhere. What attracts me is somewhere else, and I don’t know what that elsewhere is.

§

My vision of the future is so exact that if I had children, I should strangle them here and now.

§

In a metropolis as in a hamlet, what we still love best is to watch the fall of one of our kind.

§

A disease is ours only from the moment we are told its name, the moment when the rope is put around our neck. . . .

§

The ideal being? An angel ravaged by humor.

§

Indispensable condition for spiritual fulfillment: to have always placed the wrong bet.

§

We have convictions only if we have studied nothing thoroughly.

§

I do nothing, granted. But I see the hours pass — which is better than trying to fill them.

§

No need to elaborate works – merely say something that can be murmured in the ear of a drunkard or a dying man.

§

There is a god at the outset, if not at the end, of every joy.

§

True contact between beings is established only by mute presence, by apparent non-communication, by that mysterious and wordless exchange which resembles inward prayer.

§

In the deepest part of yourself, aspire to be as dispossessed, as lamentable as God.

§

What I know at sixty, I knew as well at twenty. Forty years of a long, a superfluous, labor of verification.

§

Even in childhood I watched the hours flow, independent of any reference, any action, any event, the disjunction of time from what was not itself, its autonomous existence, its special status, its empire, its tyranny. I remember clearly that afternoon when, for the first time, confronting the empty universe, I was no more than a passage of moments reluctant to go on playing their proper parts. Time was coming unstuck from being — at my expense.

§

If death had only negative aspects, dying would be an unmanageable action.

§

Everything exists; nothing exists. Either formula affords a like serenity. The man of anxiety, to his misfortune, remains between them, trembling and perplexed, forever at the mercy of a nuance, incapable of gaining a foothold in the security of being or in the absence of being.

§

“In this our life” — to be in life: suddenly I am struck by the strangeness of such an expression, as if it applied to no one.

§

Whenever I flag and feel sorry for my brain, I am carried away by an irresistible desire toproclaim. That is the moment I realize the paltry depths out of which rise reformers, prophets, and saviors.

§

As the years pass, the number of those we can communicate with diminishes. When there is no longer anyone to talk to, at last we will be as we were before stooping to a name.

§

Some have misfortunes; others, obsessions. Which are worse off?

§

Thought is never innocent, for it is pitiless, it is aggressive, it helps us burst our bonds. Were we to suppress what is evil and even demonic in thought, we should have to renounce the very concept of deliverance.

§

It is not my beginnings, it is the beginning that matters to me. If I bump into my birth, into a minor obsession, it is because I cannot grapple with the first moment of time. Every individual discomfort leads back, ultimately, to a cosmogonic discomfort, each of our sensation, by which Being crept out of somewhere. . . .

§

There was a time when time did not yet exist. . . . The rejection of birth is nothing but the nostalgia for this time before time.

§

In major perplexities, try to live as if history were done with and to react like a monster riddled by serenity.

§

Amid anxiety and distress, sudden calm at the thought of the foetus one has been.

§

Endlessly to refer to a world where nothing yet stooped to occurrence, where you anticipated consciousness without desiring it, where, wallowing in the virtual, you rejoiced in the null plenitude of a self anterior to selfhood. . . .

Not to have been born, merely musing on that — what happiness, what freedom, what space!

§

There is a kind of knowledge that strips whatever you do of weight and scope: for such knowledge, everything is without basis except itself. Pure to the point of abhorring even the notion of an object, it translates that extreme science according to which doing or not doing something comes down to the same thing and is accompanied by an equally extreme satisfaction: that of being able to rehearse, each time, the discovery that any gesture performed is not worth defending, that nothing is enhanced by the merest vestige of substance, that “reality” falls within the province of lunacy. Such knowledge deserves to be called posthumous: it functions as if the knower were alive and not alive, a being and the memory of a being. “It’s already in the past,” he says about all that he achieves, even as he achieves it, thereby forever destitute of the present.

§

If we could see ourselves as others see us, we would vanish on the spot.

§

When I happen to be busy, I never give a moment’s thought to the “meaning” of anything, particularly of whatever it is I am doing. A proof that the secret of everything is in the action and not in abstention, that fatal cause of consciousness.

§

To stretch out in a field, to smell the earth and tell yourself it is the end as well as the hope of our dejections, that it would be futile to search for anything better to rest on, to dissolve into. . . .

§

This craving to revise our enthusiasms, to change idols, to pray elsewhere . . .

§

Only God has the privilege of abandoning us. Men can only drop us.

§

This very second has vanished forever, lost in the anonymous mass of the irrevocable. It will never return. I suffer from this, and I do not. Everything is unique — and insignificant.

§

Self-knowledge — the bitterest knowledge of all and also the kind we cultivate least: what is the use of catching ourselves out, morning to night, in the act of illusion, pitilessly tracing each act back to its root, and losing case after case before our own tribunal?

§

Once we appeal to our most intimate selves, once we begin to labor and to produce, we lay claim to gifts, we become unconscious of our own gaps. No one is in a position to admit that what comes out of his own depths might be worthless. “Self-knowledge”? A contradiction in terms.

§

At the climax of failure, at the moment when shame is about to do us in, suddenly we are swept away by a frenzy of pride which lasts only long enough to drain us, to leave us without energy, to lower, with our powers, the intensity of our shame.

§

More than once I have managed to leave my room, for if I had stayed there I could not be sure of being able to resist some sudden resolution. The street is more reassuring, you think less about yourself there, there everything weakens and wilts, beginning with your own confusion.

§

He detested objective truths, the burden of argument, sustained reasoning. He disliked demonstrating, he wanted to convince no one. Others are a dialectician’s invention.

§

The mind that puts everything in question reaches, after a thousand interrogations, an almost total inertia, a situation which the inert, in fact, know from the start, by instinct. For what is inertia but a congenital perplexity?

§

Having lived in fear of being surprised by the worst, I have tried in every circumstance to a get a head start, flinging myself into misfortune long before it occurred.

§

Imaginary pains are by far the most real we suffer, since we feel a constant need for them and invent them because there is no way of doing without them.

§

O to have been born before man!

§

The most effective way to avoid dejection, motivated or gratuitous, is to take a dictionary, preferably of a language you scarcely know, and to look up word after word in it, making sure that they are the kind you will never use. . . .

§

As long as you live on this side of the terrible, you will find words to express it; once you know it from inside, you will no longer find a single one.

§

To realize, in rage and desolation alike, that nature, as Bossuet says, will not long grant us “this morsel of matter she lends.” — This morsel of matter: by dint of pondering it we reach peace, though a peace it would be better never to have known.

§

Paradox is not suited to burials, nor to weddings or births, in fact. Sinister — or grotesque — events require commonplaces; the terrible, like the painful, accommodates only the cliche.

§

The Aztecs were right to believe the gods must be appeased, to offer them human blood every day in order to keep the universe from sinking back into chaos.

We long since ceased to believe in the gods, and we no longer offer them sacrifices. Yet the world is still here. No doubt. Only we no longer have the good luck to know why it does not collapse on the spot.

§

Think about those who haven’t long to live, who know that everything is over and done with, except the time in which the thought of their end unrolls. Deal with that time. Write for thegladiators. . . .

§

Moral disintegration when we spend time in a place that is too beautiful: the self dissolves upon contact with paradise. No doubt it was to avoid this danger that the first man made the choice he did.

§

We had nothing to say to one another, and while I was manufacturing my phrases I felt that the earth was falling through space and that I was falling with it at a speed that made me dizzy.

§

Years and years to waken from that sleep in which the others loll; then years and years to escape that awakening . . .

§

A task to be done, something I have undertaken out of necessity or choice: no sooner have I started in than everything seems important, everything attracts me, except that.

§

Erosion of our being by our infirmities: the resulting void is filled by the presence of consciousness, what am I saying? — that void is consciousness itself.

§

The substance of a work is the impossible — what we have not been able to attain, what could not be given to us: the sum of all the things which were refused us.

§

Gogol, in hopes of a “regeneration,” journeys to Nazareth and discovers he is as bored there as “in a Russian railroad station” — this is what happens to us all when we look outside ourselves for what can exist only inside.

§

Kill yourself because you are what you are, yes, but not because all humanity would spit in your face!

§

Why fear the nothing in store for us when it is no different from the nothing which preceded us: this argument of the Ancients against the fear of death is unacceptable as consolation. Before, we had the luck not to exist; now we exist, and it is this particle of existence, hence of misfortune, which dreads death. Particle is not the word, since each of us prefers himself to the universe, at any rate considers himself equal to it.

§

When we discern the unreality of everything, we ourselves become unreal, we begin to survive ourselves, however powerful our vitality, however imperious our instincts. But they are no longer anything but false instincts, and false vitality.

§

If you are doomed to devour yourself, nothing can keep you from it: a trifle will impel you as much as a tragedy. Resign yourself to erosion at all times: your fate wills it so.

§

To live is to lose ground.

§

To think that so many have succeeded in dying.

§

Impossible not to resent those who write us overwhelming letters.

§

In a remote province in India, everything was explained by dreams, and what is more important, dreams were used to cure diseases as well. It was according to dreams that business was conducted and matters of life and death decided. Until the English came. Since then, one native said, “We no longer dream.”

In what we have agreed to call “civilization,” there resides, undeniably, a diabolic principle man has become conscious of too late, when it was no longer possible to remedy it.

§

Lucidity without the corrective of ambition leads to stagnation. It is essential that the one sustain the other, that the one combat the other without winning, for a work, for a life to be possible.

§

We cannot forgive those we have praised to the skies, we are impatient to break with them, to snap the most delicate chain of all: the chain of admiration . . . , not out of insolence, but out of aspiration to find our bearings, to be free, to be . . . ourselves. Which we manage only by an act of injustice.

§

The problem of responsibility would have a meaning only if we had been consulted before our birth and had consented to be precisely who we are.

§

The energy and virulence of my taedium vitae continue to astound me. So much vigor in a disease so decrepit! To this paradox I owe my present incapacity to choose my final hour.

§

Children turn, and must turn, against their parents, and the parents can do nothing about it, for they are subject to a law which decrees the relations among all the living: i.e., that each engenders his own enemy.

§

In a Gnostic work of the second century of our era, we read: “The prayer of a melancholy man will never have the strength to rise unto God.” . . . Since man prays only in despondency, we may deduce that no prayer has ever reached its destination.

§

He was above all others, and had had nothing to do with it: he had simply forgotten to desire. . . .

§

No one exclaims he is feeling well and that he is free, yet this is what all who know this double blessing should do. Nothing condemns us more than our incapacity to shout our good luck.

§

To have failed in everything, always, out of a love of discouragement!

§

The sole means of protecting your solitude is to offend everyone, beginning with those you love.

§

A book is a postponed suicide.

§

Say what we will, death is the best thing nature has found to please everyone. With each of us, everything vanishes, everything stops forever. What an advantage, what an abuse! Without the least effort on our part, we own the universe, we drag it into our own disappearance. No doubt about it, dying is immoral. . . .

*

— E. M. Cioran
(The Trouble with Being Born)

Blue Labyrinths

An online magazine focusing on books, philosophy, critical theory and a collection of interesting ideas. Don't get lost.

A little tea, a little chat

notgettingenough's book reviews

Discordō

I disagree.

heteroglossia

poetics and poststructuralism

fragilekeys

"It’s always with another key that you unlock the house—inside: the snowdrifts of what’s never spoken." —Paul Celan

Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

History of Our World

Life, Death and Basinski.

Intuit.

Photography & Crafts by Luna Jovanovic

nagovor na filosofiju

sabiranje putokaza, od 2005. (3. izdanje)

Teatarski osvrti

regionalni magazin izvedenih umjetnosti

John Tottenham

Failed Visionary

Diálogos

From διά (dia, “through, inter”) + λόγος (logos, “speech, oration, discourse”).

5 minutes of sleep, less

..the picture diary from/of/by l.k.j. Lil..

Izrječiti se iz Stvari - poezija

a human being is never what he is but the self he seeks

roškofrenija

a human being is never what he is but the self he seeks

Sve ostalo su priče

a human being is never what he is but the self he seeks

six glasses of water

I could afford to be good, kind, generous, loyal and so forth, since I was free of envy. Envy was the one thing I was never a victim of.