3. 38.

by Vertebrata

Kako se orijentirati u potpunom mraku?

Prepoznati mrak kao svoj.

Ubrzo shvatiš da nikad nisi u potpunom mraku.