Franz Kafka, Prometej

by Vertebrata

O Prometeju govore četiri legende: Prema prvoj, jer je bogove izdao ljudima, prikovan je na Kavkazu i bogovi poslaše orlove da mu kljucaju jetra, koja bi svaki put iznova  narasla. Prema drugoj, Prometej se pred oštrim kljunovima, što ga kljucahu i nanošahu mu bol, sve jače utiskivao u stijenu, sve dok s njome nije postao jedno. Prema trećoj, njegova izdaja pala je tijekom stoljeća u zaborav; bogovi je zaboraviše, orlovi je zaboraviše, a zaboravi je i sâm. Prema četvrtoj, svi se umoriše od kazne koja postade bezrazložna. Bogovi se umoriše, orlovi se umoriše, rana se umorno zatvori. Preostade samo još neobjašnjivo stjenovito gorje. – Legenda pokušava objasniti neobjašnjivo. A kako legenda niče iz temelja istine, ona nužno mora završiti u neobjašnjivom.

(1918.)