Cahiers du Vertebrata

a human being is never what he is but the self he seeks

Month: January, 2017

3.49.

Najgore što se može dogoditi ovisniku jest da dobije ono što želi.

3.48.

 

Zvijeri u sebi se pristupa pametno, mirno i staloženo. Sa pripremljenim planom akcije. Unaprijed  šahovski simuliran svaki njegov potez i pripremljen odgovor. Ako počne lajati, primirit se. Ako se počne pretvarati, govori istinu. Ako izbjegava tvoj pogled, privuci mu pažnju… Ako si dovoljno dugo, mirno i strpljivo prisutan kraj njega, primirit će se. Tada ga možeš odvezati i pustiti.

No da bi se uopće suočio sa Zvijeri u sebi, prvo moraš napustiti Dijete u sebi, koliko god kmečilo i plakalo.

3.47.

Kao djeca smo se smjeli igrati samo u plićaku. Čudo je bilo biti u moru, čudo je bilo skupljati školjke, čudo je bilo vidjeti rakove.

S vremenom, kako smo rasli, dubina mora se produbljivala, a čuda u plićaku smanjivala. Prihvatili smo tu činjenicu kao nešto što dolazi sa sazrijevanjem.

I onda smo prestali rasti, i plićak je pijesak postao. Na dubine i čudesa koje kriju smo zaboravili. Ostajali smo u plićaku, izbjegavali dubine, razočarani što nema više čudesa.

(…)

Gdje su te dubine u koje sad moraš zaroniti?

Blue Labyrinths

An online magazine focusing on literature, philosophy, and a collection of interesting ideas.

A little tea, a little chat

notgettingenough's book reviews

Discordō

I disagree.

heteroglossia

poetics and poststructuralism

fragilekeys

"It’s always with another key that you unlock the house—inside: the snowdrifts of what’s never spoken." —Paul Celan

Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

History of Our World

Life, Death and Basinski.

nagovor na filosofiju

sabiranje putokaza

John Tottenham

Failed Visionary

Diálogos

From διά (dia, “through, inter”) + λόγος (logos, “speech, oration, discourse”).

Izrječiti se iz Stvari - poezija

a human being is never what he is but the self he seeks

roškofrenija

a human being is never what he is but the self he seeks

Sve ostalo su priče

a human being is never what he is but the self he seeks

sabiranje putokaza

nagovor na filosofiju