3.46.

by Vertebrata

Kad me pitaju “tko sam ja?”.  Umjesto imena i prezimena:

Ja sam popis knjiga koje nisam pročitao i svaka knjiga u njemu.

Ja sam svaki nezaboravljeni dodir u prolazu, svaki odmaknut pogled, svaka sramno pognuta glava.

Ja sam svaka kriva nota, svako propušteno vježbanje i svako propušteno sviranje.

Ja sam svaka promucana riječ, svaka nedorečena misao, svaki neprecizan pojam, svaki neobjašnjeni stav.

Ja sam svaka ostavljena stvar.

Ja sam svaki nedovršeni posao.

Ja sam svaka nenapisana rečenica.

Ja sam svaka zbog straha propuštena prilika.

Ja sam sva ljutnja koju sam u sebi gutao.

Ja sam sva ljubav koju nisam dao.

Ja sam moja nevoljkost.

Ja sam moja lijenost.

Ja sam svaka moja nemogućnost.

Ja sam moje neću.

Ja sam moje ne znam.

Ja sam moje ne mogu.

Ja sam sve moje nezaboravljeno.

Ja sam sve moje neostvareno.

Ja sam sve moje pokopano.

Ja sam sve to što me drži na životu.