3.42.

by Vertebrata

To što postaješ hrabrijim ne znači da će te svijet darovima početi nagrađivati. To što si postao hrabar znači da si spreman prihvatiti čak i nadolazeću bol. To znači da si saznao kako tu bol možeš podnijeti. To novo saznanje o sebi najveća je nagrada.