Cahiers du Vertebrata

a human being is never what he is but the self he seeks

Month: October, 2018

The Goldberg Variations with Jeremy Denk

 

 

4.2.

 

Pisma optuženika. Zadnje riječi zagrebane po zidu ćelije. Tako pisati. (Anna Kamienska)

 

Pisati kao drvo u jesen. Staloženo otpuštati lišće. Što je jedan list u jeseni? Ne opterećuj se detaljima. Kako riječi iz tebe otpadaju, tako ti se otkriva tvoja istinska priroda. Ne suspreži se. Ionako ne možeš biti bolji ili gori od samoga sebe. Pusti. Zar ćeš se brinuti o stilu dok sve oko tebe truni, raspada i nestaje? Svjedoči svojom osjetljivošću. Samo tebi je dano ovako iskustvo, u ovom trenu. Svjedoči o jeseni svih stvari i fenomena. Ali kao drvo, staloženo, znajući da nadolazi zima i  naposljetku novo proljeće.

 

Izreći istinu. Dijetlom. Riječju. Šutnjom. Životom. (Anna Kamienska)

 

 

 

Blue Labyrinths

An online magazine focusing on literature, philosophy, and a collection of interesting ideas.

A little tea, a little chat

notgettingenough's book reviews

Discordō

I disagree.

heteroglossia

poetics and poststructuralism

fragilekeys

"It’s always with another key that you unlock the house—inside: the snowdrifts of what’s never spoken." —Paul Celan

Symblogia

Blog za rasprave o filozofiji, znanosti i kulturi

History of Our World

Life, Death and Basinski.

nagovor na filosofiju

sabiranje putokaza

John Tottenham

Failed Visionary

Diálogos

From διά (dia, “through, inter”) + λόγος (logos, “speech, oration, discourse”).

Izrječiti se iz Stvari - poezija

a human being is never what he is but the self he seeks

roškofrenija

a human being is never what he is but the self he seeks

Sve ostalo su priče

a human being is never what he is but the self he seeks

sabiranje putokaza

nagovor na filosofiju

bezimena ulica

Od kolijevke pa do groba stupam unutar strogo uređenih doba: ništa nisam vidio, ništa nisam čuo, ništa nisam rekao.