3.7.

by Vertebrata

Morao sam prekinuti vezu da bih mogao opet napisati rečenicu. Toliko su teške sve ove riječi.